☁️ Một số nguyên tắc phát triển phần mềm

☁️ Một số nguyên tắc phát triển phần mềm

date
Jan 14, 2022
slug
mot-so-nguyen-tac-phat-trien-phan-mem
status
Published
tags
Chia sẻ
Study
summary
Đây là tập hợp các phương pháp được giới thiệu bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Cho dù ở đâu, các nhóm phát triển phần mềm cũng cần phải giải quyết các vấn đề để code ít gặp lỗi, dễ dàng đọc hiểu, dễ dàng bảo trì. Chĩnh vì lẽ đó mà việc tuân thủ các nguyên tắc sẽ giúp ích cho quá trình làm việc của chúng ta thuận lợi hơn.
type
Post

Tránh tối ưu hóa quá sớm

Tối ưu hóa luôn là điều cần thiết để xây dựng các ứng dụng hiệu quả. Nhưng mọi thứ đều cần thời gian, nếu thực hiện việc này ngay trong thời điểm ban đầu của quá trình phát triển, thực sự là lợi bất cập hại.
Rất dễ hiểu vì quá trình này ngốn rất nhiều thời gian và sự nỗ lực của chúng ta. Deadline x ngày nhưng chúng ta lại cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo thì ko thể kịp được, dẫn tới ảnh hưởng chung cả dự án.
Cho nên tốt hơn hết là hãy dùng một giải pháp nào đó đơn giản, dễ làm, không phải tối ưu nhất ngay từ đầu. Sau đó, có thời gian hay quay lại ước tính các điều kiện và hiệu suất đạt được của việc thay đổi giải pháp.

SOLID

1. Single Responsibility Priciple
2. Open/Closed Priciple
3. Liscov Substitution Priciple
4. Interface Segregation Priciple
5. Dependency Inversion Priciple (DIP)

DRY – Don’t Repeat Yourself - Không lặp lại bản thân

Nguyên lý này nói rằng mỗi mẩu kiến thức nhỏ (code) chỉ có thể xảy ra chính xác một lần trong toàn bộ hệ thống. Điều này giúp chúng ta viết mã mở rộng, bảo trì và có thể sử dụng lại được.

KISS – Keep it simple, Stupid! - Giữ Sự Đơn Giản

Nguyên lý này nói rằng cố gắng giữ cho từng phần nhỏ của phần mềm đơn giản và nên tránh phức tạp chúng không cần thiết. Điều này giúp chúng ta viết code dễ bảo trì.

YAGNI – You ain’t gonna need it - Bạn sẽ không cần nó

Nguyên lý này nói rằng luôn luôn thực hiện những điều khi bạn thực sự cần chúng, không bao giờ thực hiện mọi thứ trước khi bạn cần chúng.